Sürdürülebilir Kalkınma

Uzun vadeli, verimli ve çevreci bir modelSürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ve çevrenin bu durumdan en az zarar görmesi için geri dönüşüm vazgeçilmez bir etkendir.


Doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ve ham maddeye bağımlılık artmaktadır, bu nedenlerle geri dönüşümün iktisadi katkısı yadsınamaz. Bien Alüminyum olarak, sektördeki tecrübelerimizi iş ortaklarımızla paylaşıyor, ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor, geri dönüşümün uzun vadeli, verimli ve çevreci bir model olduğunu vurguluyoruz.

Son yirmi yıllık süreç incelendiğinde dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde faaliyet gösteren firmaların ürünlerini geri dönüştürülebilir maddelerden üretmeye başladığı ve zamanla tüketicilerin de bu yönde adım atarak kullandıkları maddeleri geri dönüşüm noktalarına ulaştırdığı görülebilmektedir. Her ne kadar insanlar çöp kutularına bıraktığı tüm maddelerden an itibarı ile ayrılarak ciddi anlamda bir rahatsızlık yaşamasalar da, plastik, metal materyaller ve benzeri ürünlerin geri dönüşüm noktalarına ulaşmadığı takdirde binlerce yıllık bir ayrışma süreci sonucunda yok olabileceği düşünüldüğünde, ne denli zararlara neden olabileceği anlaşılabilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi ve çevrenin bu durumdan en az zarar görmesi için geri dönüşüm vazgeçilmez bir etkendir.

Dikkat edilebilecek bir diğer etken ise enerji üretimi konusunda devreye girmektedir. Her ne kadar günümüzün yüzde seksenlik enerji ihtiyacı fosil yakıtlardan kaynaklanıyor olsa da, gelecek elli yıllık süreçte bu yakıtlardaki azalma kişileri yenilenebilir enerji kaynaklarına itecektir. Doğanın sınırsız olarak sunduğu güneş, rüzgar ve bunun gibi kaynakları profesyonel tesislerde işleyerek enerji haline dönüştürme ve gerektiği zamanlarda kullanmak için depolama, çevreye hiçbir zarar vermeden onun imkanlarından faydalanmaya ve bu sayede hem ucuz hem de hızlı biçimde enerji üretmeye yarayacak ve insanların genel refah düzeyini arttıracaktır.